Western China

Chengdu (Regional Hub)

​​​​OFFICE CONTACT INFORMATION​
 
​Unit 1101, Office Tower 2, Chengdu IFS
No.1, Section 3, Hongxing Road, Jinjiang District 
Chengdu 610021 

T 86 28 8283 9888​
F 86 28 6316 8990

OFFICE LOCATION​Chongqing

T +86 23 6310 7070


​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​