Alvin-Hao_326x248
Alvin Hao Head of Capital Markets Xian
Capital Markets
Xi'an Office Suite 2006, Yongli International Financial Centre
6 Jinyeyi Road
Gaoxin District
Xi'an