Jing Wang
Jing Wang Head of Marketing & Communications China
Marketing & Communications
View Listings
Shanghai - Puxi Office 43F, Park Place
1601 West Nanjing Road
Jing'an District
Shanghai