Dylan Li

General Manager, Xi'an & Zhengzhou

Photo of dylan-li